Jiaya_Jia.jpeg
2021-smore_edited.jpg
xjqi.jpeg

Faculty

Hengshuang_Zhao.jpeg

Jiaya Jia
Professor at CUHK

Bei Yu
Associate professor at CUHK

Xiaojuan Qi
Assistant professor at HKU

Hengshuang Zhao
Assistant professor at HKU

Yingcong Chen’.jpg

Yingcong Chen
Assistant professor at HKUST(GZ)

yuzhe-ma.jpg

Yuzhe Ma
Assistant professor at HKUST(GZ)

Liwei_Wang.png

Affiliate Faculty

 

Liwei Wang
Assistant professor at CUHK

 

Students

Zexin He
(Ph.D. student 2022-present)

 

Shaozuo Yu
(Ph.D. student 2022-present)

 

Jingyao Li
(Ph.D. student 2022-present)

 

Chengyao Wang
(Ph.D. student 2022-present)

 

Bohao Peng
(Ph.D. student 2022-present)

 

Yuping Qiu
(Ph.D. student 2022-present)

 

Guibao Shen
(Ph.D. student 2022-present)

 

Chuofan Ma
(Ph.D. student 2022-present)

 

Jiahui Liu
(MPhil. student 2022-present)

 

Su Zheng
(Ph.D. student 2022-present)

 

Hao Lu
(Ph.D. student 2022-present)

 

Jiaqi Tang
(Ph.D. student 2022-present)

 

Luozhou Wang
(Ph.D. student 2022-present)

 

Xiaoyang Lyu
(Ph.D. student 2022-present)

 

Jiaqi Zhang
(Ph.D. student 2021-present)

 

SeanPeng Xu
(Ph.D. student 2022-present)

 

Baijiong Lin
(Ph.D. student 2022-present)

 

Shuai Yang
(Ph.D. student 2022-present)

 

Xin Yang
(Ph.D. student 2021-present)

 

Xin Yu
(Ph.D. student 2022-present)

 

Zixiao Wang
(Ph.D. student 2022-present)

 

Shixin Chen
(Ph.D. student 2022-present)

 

Leheng Li
(Ph.D. student 2022-present)

 

Wenhang Ge
(Ph.D. student 2022-present)

 

Hao He
(Ph.D. student 2020-present)

 

Shizhen Zhao
(Ph.D. student 2022-present)

 

Yu Zhang
(Ph.D. student 2022-present)

 

Shuo Yin
(Ph.D. student 2022-present)

 

Zhisheng Zhong
(Ph.D. student 2021-present)

 

Yuechen_Zhang.png

Yuechen Zhang
(Ph.D. student 2021-present)

 

Zelin_Zhao.png

Zelin Zhao
(Ph.D. student 2021-present)

 

Shaoteng_Liu.png

Shaoteng Liu
(Ph.D. student 2021-present)

 

Fanbin_Lu.png

 Fanbin Lu
(Ph.D. student 2021-present)

 

Xufeng_Yao.jpeg

 Xufeng Yao
(Ph.D. student 2021-present)

 

 Anlin Zheng
(Ph.D. student 2021-present)
 

Tiancheng_Shen.jpg

 Tiancheng Shen

(Ph.D. student 2020-present)

 

Yuxuan_Zhao.jpeg

Yuxuan Zhao
(Ph.D. student 2021-present)

 

Xinyun_Zhang.jpeg

Xinyun Zhang
(Ph.D. student 2021-present)

 

 Jianhui Liu
(Ph.D. student 2021-present)

 

Xin_Lai.jpg

Xin Lai

(Ph.D. student 2020-present)

Hongduo_Liu.jpeg

Hongduo Liu
(Ph.D. student 2021-present)

 

Ziyang_Yu.jpeg

Ziyang Yu
(Ph.D. student 2021-present)

 

 Ruifei He
(Ph.D. student 2021-present)

 

Ruihang_Chu.jpg

Ruihang Chu

(Ph.D. student 2020-present)

Guojin_Chen.jpeg

Guojin Chen
(Ph.D. student 2021-present)

 

Ziyi_Wang.jpeg

Ziyi Wang
(Ph.D. student 2021-present)

 

 Xin Wen
(Ph.D. student 2021-present)
 

YuKang_Chen.jpg

Yukang Chen
(Ph.D. student 2020-present)

Yanwei_Li.jpg
Yixin_Chen.jpg
Shijia_Huang.jpg
Peiyu_Liao.jpg

Yanwei Li

(Ph.D. student 2020-present)

Yixin Chen

(Ph.D. student 2020-present)

Shijia Huang

(Ph.D. student 2020-present)

Peiyu Liao
(Ph.D. student 2020-present)

Wenqian_Zhao.jpg
Yang_Bai.jpg
Binwu_Zhu.jpg
Chen_Bai.jpg

Wenqian Zhao

(Ph.D. student 2020-present)

Siting_Liu.jpg

Siting Liu

(Ph.D. student 2020-present)

Jihan_Yang.jpg

Jihan Yang

(Ph.D. student 2020-present)

Liying_Lu.jpg

Liying Lu

(Ph.D. student 2019-present)

Zhuolun_He.jpg

Zhuolun (Leon) He

(Ph.D. student 2019-present)

Zhuotao_Tian.jpg

Zhuotao Tian

(Ph.D. student 2018-present)

Yang Bai

(Ph.D. student 2020-present)

Peng_Dai.jpg

Peng Dai

(Ph.D. student 2020-present)

Wei_Li.jpg

Wei Li

(Ph.D. student 2019-present)

Shengju_Qian.png

Shengju Qian
(Ph.D. student 2019-present)

Qi_Sun.jpg

Qi Sun

(Ph.D. student 2018-present)

Xiaogang_Xu.png

Xiaogang Xu

(Ph.D. student 2018-present)

Binwu Zhu

(Ph.D. student 2020-present)

Runyu_Ding.jpg

Runyu Ding
(Ph.D. student 2020-present)

Tao_Hu.jpg

 Tao Hu

(Ph.D. student 2019-present)

 

Zetong_Yang.jpg

Zetong Yang

(Ph.D. student 2019-present)

Yilun_Chen.jpg

Yilun Chen

(Ph.D. student 2018-present)

Pengguang_Chen.jpg

Pengguang Chen

(Ph.D. student 2018-present)

Chen Bai
(Ph.D. student 2020-present)

Xiuzhe_Wu.jpg

Xiuzhe Wu
(Ph.D. student 2020-present)

Wenbo_Li.jpg

Wenbo Li
(Ph.D. student 2019-present)

Wanli_Chen.jpg

Wanli Chen
(Ph.D. student 2019-present)

Jiequan_Cui.jpg

Jiequan Cui
(Ph.D. student 2018-present)

Ran_Chen.jpg

Ran Chen
(Ph.D. student 2018-present)

Lu_Zhang.jpg

Lu Zhang
(Ph.D. student 2018-present)

 

Alumni

Ruixing_Wang.jpg
Lu_Qi.jpg
Li_Jiang.jpg
Ruizheng_Wu.jpg

Ruixing Wang
(Ph.D. student 2016-2021)

Lu Qi
(Ph.D. student 2017-2021)

Li Jiang
(Ph.D. student 2017-2021)

Ruizheng Wu
(Ph.D. student 2017-2021)

Yi_Wang.jpg

Yi Wang
(Ph.D. student 2017-2021)

Huaijia_Lin.jpg

Huaijia Lin
(Ph.D. student 2017-2021)

Hao_Geng.jpg

Hao Geng
(Ph.D. student 2017-2021)

Tinghuan_Chen.jpg

Tinghuan Chen
(Ph.D. student 2017-2021)

Yingcong_Chen.jpg

Yingcong Chen

(Ph.D. 2016-2020)

Hengshuang_Zhao.jpg

Hengshuang Zhao

(Ph.D. 2015-2019)

Hongyun_Gao.jpg

Hongyun Gao

(Ph.D. 2015-2019)

Hong_Zhang.jpg

Hong Zhang

MPhil. 2015-2018)

Xiaojuan_Qi.jpg

Xiaojuan Qi

(Ph.D. 2014-2018)

Shu_Liu.jpg

Shu Liu

(Ph.D. 2014-2018)

Renjie_Liao.jpg

Renjie Liao

MPhil. 2014-2018)

Li_Xu.jpg

Li Xu

(Ph.D. 2007-2010,

Postdoc 2010-2013)

Taipang_Wu.jpg

Tai-Pang Wu

(Postdoc 2010)

Yi_Xu.jpg

Yi Xu

(MPhil. 2009-2011)

Hinshun_Chung.jpg

Hinshun Chung

(MPhil. 2007-2009)

Ruiyu_Li.jpg

Ruiyu Li

(Ph.D. 2014-2018)

Xiaoyong_Shen.jpg

Xiaoyong Shen

(Ph.D. 2013-2016,

Postdoc 2016-2017)

Cewu_Lu.jpg

Cewu Lu

(Ph.D. 2008-2013)

Liwei_Wang.jpg

Liwei Wang

(MPhil. 2011-2013)

Zenglu_Qin.jpg

Zenglu Qin

(MPhil. 2008-2012)

Jianing_Chen.jpg

Jianing Chen

(MPhil. 2007-2009)

Wei_Xiong.jpg

Wei Xiong

(MPhil. 2005-2007)

Chao_Zhou.jpg

Chao Zhou

MPhil. 2014-2018)

Di_Lin.jpg

Di Lin

(Ph.D. 2012-2016)

Qiong_Yan.jpg

Qiong Yan

(Ph.D. 2008-2013)

Shicheng_Zhen.jpg

Shicheng Zheng

(MPhil. 2011-2013)

Zhenlong_Dai.jpg

Zhenlong Dai

(MPhil. 2009-2012)

user icon_工作區域 1 複本 3_工作區域 1 複本 3.jpg

Renting Liu

(MPhil. 2006-2008)

user icon_工作區域 1 複本 3_工作區域 1 複本 3.jpg

Leilei Xu

(MPhil. 2005-2007)

Xin_Tao.jpg

Xin Tao

Ph.D. 2013-2018)

Jianping_Shi.jpg

Jianping Shi

Ph.D. 2011-2015)

Qi_Zhang.jpg

Qi Zhang

(MPhil. 2012-2014)

Yang_Xia.jpg

Yang Xia

(Master. 2011-2013)

Chunho_Hung.jpg

ChunHo Hung

(MPhil. 2009-2011)

Wei_Feng.jpg

Wei Feng

(Postdoc 2008)

user icon_工作區域 1 複本 3_工作區域 1 複本 3.jpg

Qi Shan

(MPhil. 2006-2008)

user icon_工作區域 1 複本 3_工作區域 1 複本 3.jpg

Chenjun Tao

(MPhil. 2005-2008)

Deep Vision Lab

Deep Vision Lab

A top-tier research institute on computer vision and machine learning