Jiaya_Jia.jpeg

Faculty

Jiaya Jia
Professor at CUHK

Bei Yu
Associate professor at CUHK

Xiaojuan Qi
Assistant professor at HKU

Hengshuang Zhao
Assistant professor at HKU

Yingcong Chen
Assistant professor at HKUST(GZ)

Affiliate Faculty

 

Liwei Wang
Assistant professor at CUHK

 

Students

 Tiancheng Shen

(Ph.D. student 2020-present)

 

Xin Lai

(Ph.D. student 2020-present)

Ruihang Chu

(Ph.D. student 2020-present)

Yukang Chen

(Ph.D. student 2020-present)

Yanwei Li

(Ph.D. student 2020-present)

Yixin Chen

(Ph.D. student 2020-present)

Shijia Huang

(Ph.D. student 2020-present)

Peiyu Liao

(Ph.D. student 2020-present)

Wenqian Zhao

(Ph.D. student 2020-present)

Siting Liu

(Ph.D. student 2020-present)

Jihan Yang

(Ph.D. student 2020-present)

Liying Lu

(Ph.D. student 2019-present)

Zhuolun (Leon) He

(Ph.D. student 2019-present)

Zhuotao Tian

(Ph.D. student 2018-present)

Lu Zhang

(Ph.D. student 2018-present)

Ruizheng Wu

(Ph.D. student 2017-present)

Yang Bai

(Ph.D. student 2020-present)

Peng Dai

(Ph.D. student 2020-present)

Wei Li

(Ph.D. student 2019-present)

Shengju Qian

(Ph.D. student 2019-present)

Qi Sun

(Ph.D. student 2018-present)

Xiaogang Xu

(Ph.D. student 2018-present)

Ruixing Wang

(Ph.D. student 2017-present)

Yi Wang

(Ph.D. student 2017-present)

Binwu Zhu

(Ph.D. student 2020-present)

Runyu Ding

(Ph.D. student 2020-present)

 Tao Hu

(Ph.D. student 2019-present)

 

Zetong Yang

(Ph.D. student 2019-present)

Yilun Chen

(Ph.D. student 2018-present)

Pengguang Chen

(Ph.D. student 2018-present)

Lu Qi

(Ph.D. student 2017-present)

Huaijia Lin

(Ph.D. student 2017-present)

Chen Bai

(Ph.D. student 2020-present)

Xiuzhe Wu

(Ph.D. student 2020-present)

Wenbo Li

(Ph.D. student 2019-present)

Wanli Chen

(Ph.D. student 2019-present)

Jiequan Cui

(Ph.D. student 2018-present)

Ran Chen

(Ph.D. student 2018-present)

Li Jiang

(Ph.D. student 2017-present)

Hao Geng

(Ph.D. student 2017-present)

Tinghuan Chen

(Ph.D. student 2017-present)

 

Alumni

Yingcong Chen

(Ph.D. 2016-2020)

Hengshuang Zhao

(Ph.D. 2015-2019)

Hongyun Gao

(Ph.D. 2015-2019)

Hong Zhang

MPhil. 2015-2018)

Xiaojuan Qi

(Ph.D. 2014-2018)

Shu Liu

(Ph.D. 2014-2018)

Renjie Liao

MPhil. 2014-2018)

Li Xu

(Ph.D. 2007-2010,

Postdoc 2010-2013)

Tai-Pang Wu

(Postdoc 2010)

Yi Xu

(MPhil. 2009-2011)

Hinshun Chung

(MPhil. 2007-2009)

Ruiyu Li

(Ph.D. 2014-2018)

Xiaoyong Shen

(Ph.D. 2013-2016,

Postdoc 2016-2017)

Cewu Lu

(Ph.D. 2008-2013)

Liwei Wang

(MPhil. 2011-2013)

Zenglu Qin

(MPhil. 2008-2012)

Jianing Chen

(MPhil. 2007-2009)

Wei Xiong

(MPhil. 2005-2007)

Chao Zhou

MPhil. 2014-2018)

Di Lin

(Ph.D. 2012-2016)

Qiong Yan

(Ph.D. 2008-2013)

Shicheng Zheng

(MPhil. 2011-2013)

Zhenlong Dai

(MPhil. 2009-2012)

Renting Liu

(MPhil. 2006-2008)

Leilei Xu

(MPhil. 2005-2007)

Xin Tao

Ph.D. 2013-2018)

Jianping Shi

Ph.D. 2011-2015)

Qi Zhang

(MPhil. 2012-2014)

Yang Xia

(Master. 2011-2013)

ChunHo Hung

(MPhil. 2009-2011)

Wei Feng

(Postdoc 2008)

Qi Shan

(MPhil. 2006-2008)

Chenjun Tao

(MPhil. 2005-2008)

Deep Vision Lab

Deep Vision Lab

A top-tier research institute on computer vision and machine learning